Storitve

Diagnostika ( krvnih, črevesnih, pljučnih in kožnih zajedalcev) in zdravljenje paratzitskih bolezni

Ultrazvočna in endoskopska diagnostika

Zdravljenje presnovnih in decifitarnih bolezni

Zdravljenje tehnopatij in etopatij: bolezni, ki nastanejo na podlagi neprimernih nastanitvenih pogojev

Zdravljenje motenj v obnašanju (puljenje peres)

Kirurške s...

Diagnostika ( krvnih, črevesnih, pljučnih in kožnih zajedalcev) in zdravljenje paratzitskih bolezni

Ultrazvočna in endoskopska diagnostika

Zdravljenje presnovnih in decifitarnih bolezni

Zdravljenje tehnopatij in etopatij: bolezni, ki nastanejo na podlagi neprimernih nastanitvenih pogojev

Zdravljenje motenj v obnašanju (puljenje peres)

Kirurške storitve:

Osteosinteza kostnih zlomov pri glodalcih, plazilcih in ptičih
Endoskopska odstranitev tujkov
Abdominalna kirurgija
Kirurgija mehkih tkiv
Sterilizacije, kastracije
Kirurška odstranitev zaostalih jajc (plazilci, ptiči)
Odstranitev vonjalnih žlez pri dihurjih itd

Nudenje navodil za ročno hranjenje mladičev

Svetovanje pri nastanitvi, prehrani in razmnoževanju malih, divjih in eksotičnih živali

Pomoč in zdravljanje mladih, nedohranjenih, bolnih, poškodovanih in zastrupljenih divjih živali ( Azil za divje živali )

Anestezija divjih in eksotičnih živali nadaljavo s pihalnikom ali puško.

Priprava bivalnih načrtov za specialiste

Priprava jedilnikov za specialiste

Prosvetljevanje in izobraževanje o bioloških in fizioloških značilnosti divjih in eksotičnih živali
More

Storitve There are no products in this category.